LEES NIEUWS!

Mededeling:
Bestuur Bewonersvereniging HET BREED
De website: www.bvhetbreed.nl van de bewonersvereniging HET BREED is gereed en online.
Groet van Hans Schotman

Mededeling:

Het nieuwe Gastenboek is binnenkort online!
Als u niet meer op het Gastenboek komt dan denkt de site dat u een spammer bent. We verhelpen dat zo!
Ga eerst even naar www.watismijnip.nl daar ziet u een nummer staan bovenaan (uw ip adres), kopieer het nummer en stuur even naar de webmaster met het verzoek voor toegang, die zal de blokade dan opheffen!

Deze site is opgezet dóór vrienden van Het Breed vóór vrienden van Het Breed.
Wij willen heel graag samen met andere positief ingestelde mensen de strijd aangaan om met de woningcorporaties een goed verbeterproject tot stand te brengen. Om de woningen maar ook de woonomgeving mooier en veiliger te maken.

Wij willen er voor zorgen dat de achteruitgang van ons wooncomplex stopt en wordt omgebogen in een stijgende lijn. Dat kunnen we samen toch bereiken?

Natuurlijk weten wij dat er een Bewonersvereniging actief is, maar wij hebben niet het gevoel dat het bestuur van de vereniging onze belangen altijd goed vertegenwoordigt. Wij, de vrienden van Het Breed, denken dat er beter samengewerkt kan worden met de corporaties, dat er naar harmonie moet worden gezocht om de beste onderhandelingsresultaten te behalen.

Veel bewoners, waarschijnlijk een zwijgende meerderheid, willen heel graag dat de trappenhuizen worden afgesloten om de veiligheid te verbeteren.
Wij zijn het er helemaal niet mee eens dat de bewonersvereniging procedeert tegen het stadsdeel om de bouwvergunning ongeldig te laten verklaren.  Als de liften en de galerijen alleen voor bewoners en hun bezoek toegankelijk zijn, wordt het er veiliger en schoner.
In de afgelopen periode is er een groeiend aantal inbraken gepleegd, hoofdzakelijk in de galerijwoningen.

Ook wij vinden dat de architectuur van het Plan van Gool mooi en ook wij willen dat de uitstraling wordt behouden. Wij denken dat de afsluiting een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid.

Voor de kopers geldt dat bij aankoop van hun woning een bedrag hebben betaald voor de opknapbeurt. Zij willen dat de toegezegde en betaalde werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bent u het eens met onze standpunten? Lucht dan uw hart op ons gastenboek! Hierop kan iedereen zijn of haar positieve verhaal of suggestie plaatsen. We zijn heel benieuwd!

Hebt u een plan om de leefbaarheid in Het Breed te verbeteren? Meld het en dan kijken we of we het samen kunnen uitvoeren.

Artikel in Parool!

GASTENBOEK (kan natuurlijk anoniem als u wilt!) We zijn weer terug met een nieuw gastenboek!

Post scriptum

Beste voor- en tegenstanders van het renovatieplan in het Breed,

Ik, Majeed Saeeyan, heb op eigen initiatief en los van welke instantie dan ook deze site opgezet.
De reden daarvoor is dat mij  de toegang tot de vergadering van  de Bewonersvereniging , zowel fysiek als ook op enige andere wijze,  is ontzegd door diverse leden van het huidig bestuur. Ook mijn schriftelijke inbreng is genegeerd en geweigerd.

Aangezien ik voorstander ben van het renovatieplan en heb moeten vaststellen dat er vele bewoners ook zo denken en dat deze andersdenkenden niet aan bod komen, heb ik mij gedwongen gezien om deze actie te ondernemen.

Het was geenszins de bedoeling om anoniem te blijven, maar ik wilde eerst peilen of er überhaupt  behoefte was aan dit forum. Dat blijkt het geval  te zijn.

Ik zet mij al jaren in voor onze  wijk en dat zal ik ook blijven doen.
Ik ben en blijf positief denken en een ware vriend van  het Breed.

Ondertekend,
Majeed Saeeyan (kunstenaar).